In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via internet recht op een 'afkoelingsperiode'. telefoonshop.net hanteert een afkoelingsperiode van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een retour worden aangemeld zonder opgaaf van reden. 

28 dagen 'niet goed, geld terug' garantie 

Bij telefoonshop.net ontvangen zowel consumenten als bedrijven op alle gebruikte producten 28 dagen 'niet goed, geld terug' garantie. Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst. De retouraanvraag dient binnen 14 dagen na ontvangst van het product te worden gemeld bij onze klantenservice of via retouren via uw eigen account. Vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Hierdoor heeft u een retourrecht van in totaal 28 dagen. 

Contactgegevens klantenservice:

E-mail: [email protected]

Retour aanmelding doet u via https://www.telefoonshop.net/account/retouren/logintype

Hoe stuur ik een pakket retour?

Omdat verzending altijd voor risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt te zijn. Vermeld altijd uw bestel/order of factuurnummer op de doos. Wanneer de teruggezonden goederen compleet zijn dan storten wij het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. De wettelijke termijn hiervoor is 14 dagen. Wij storten altijd op de bij ons bekende rekeningnummer waarbij het betaald is, tenzij anders aangegeven.  

Adres retourzendingen: 

telefoonshop.net

Pegasuslaan 5

1831 Machelen, België

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht

Bij een juist toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug te leveren; dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden. 

Voorwaarden

  • U meldt de retouraanvraag binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
  • Binnen 14 dagen na deze retouraanvraag verstuurd u het product naar onze retourafdeling. 
  • Het product dient in dezelfde staat door ons te worden ontvangen als dat het aan u geleverd was. U mag het product uitpakken en bekijken, kortstondig testen, maar niet vol in gebruik hebben genomen.
  • Mocht het product in de tussentijd beschadigd zijn geraakt, u de accessoires heeft weggegooid of bent verloren, of op andere wijze het product onbruikbaar heeft gemaakt, dan geldt het volgende: u mag het product wel retourneren, maar u heeft geen recht op de totale aanschafwaarde. Aangezien het product dan niet meer te verkopen is zoals u het zelf aankocht, bent u verplicht de waardevermindering te compenseren. 

  • Indien bij omruiling het gewenste product duurder is dan je originele product, dient u deze bij te betalen (andersom geldt: het verschil in prijs wordt teruggestort, min eventuele tussentijdse waardevermindering). U ontvangt bij een eventuele bijbetaling de gegevens van onze klantenservice. 

  • Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de zegel verbroken of de verpakking geopend is. 
  • Assemblagekosten worden in het kader van de wet koop op afstand niet vergoed, mede doordat deze dienst direct ingaat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en daardoor niet onder het retourrecht vallen. 
  • De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid zowel voor particulieren als voor bedrijven. 
Product toegevoegd om te vergelijken.